Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - praca

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A.

Związek jest reprezentatywną organizacją zakładową w strukturach Ogólnokrajowej Organizacji NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku. Związek jest zarejestrowany w Regionie „Mazowsze”  z siedzibą w Warszawie. Władzą wykonawczą jest Komisja Zakładowa, na czele której stoi Przewodniczący Komisji Zakładowej upoważniony statutowo do reprezentacji Związku na zewnątrz. Funkcję Przewodniczącego sprawuje Zbigniew Jezierski z Oddziału „Cukrownia Malbork”.

Organizacja Zakładowa dzieli się na struktury Oddziałowe. Funkcjonuje dziewięć Organizacji Oddziałowych.

Związek Zawodowy Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A.

Związek jest reprezentatywną organizacją zakładową z siedzibą w Toruniu zarejestrowaną w Rejestrze Związków Zawodowych, posiada własny statut. Związek jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Władzą wykonawczą Związku jest Zarząd Główny kierowany przez Przewodniczącego Jerzego Sakwińskiego w Centrali Spółki w Toruniu. Organizacja Zakładowa dzieli się na struktury Oddziałowe. Funkcjonuje siedem Organizacji Oddziałowych.

Wolny Pracowniczy Związek Zawodowy „RAZEM”

Związek jest organizacją zakładową z siedzibą w Siennicy Nadolnej, zarejestrowaną w Rejestrze Związków Zawodowych, posiada własny statut. Związek działa jedynie na terenie jednego Oddziału – Oddziału "Cukrownia Krasnystaw". Związkiem kieruje Przewodniczący Zarządu – Tomasz Garbal.

Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Związek jest organizacją zakładową w strukturach Ogólnokrajowej Organizacji WZZ „Sierpień 80” z siedzibą w Katowicach.

Działa na terenie jednego Oddziału – Oddziału "Cukrownia Dobrzelin". Przewodniczącym Komisji Zakładowej jest Jacek Czarnecki.