Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - praca

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Związek Producentów Cukru

Współpraca Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z Związkiem Producentów Cukru umożliwia reprezentację interesów oraz ochronę praw naszej Spółki zarówno w Polsce jak i zagranicą. Szczególnie ważna jest dla nas współpraca w zakresie negocjowania umów wynikających z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Kooperacja z Związkiem Producentów Cukru to także podejmowanie działań mających na celu tworzenie aktów prawnych sprzyjających rozwojowi przemysłu cukrowniczego w Polsce.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Współpraca z organizacją Pracodawcy RP to przede wszystkim działania mające na celu poprawę warunków prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz inicjowanie działań na rzecz ograniczenia barier stojących przed polską przedsiębiorczością. Przynależność Krajowej Spółki Cukrowej S.A. do Pracodawców RP polega także na współdziałaniu z innymi zrzeszonymi w tej organizacji podmiotami.

Stowarzyszenie Techników Cukrowników

Stowarzyszenie Techników Cukrowników jest dobrowolnym zrzeszeniem naukowo- technicznym inżynierów i techników zatrudnionych w przemyśle cukrowniczym, bądź w instytucjach współpracujących z przemysłem cukrowniczym. STC jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych o nazwie Naczelna Organizacja Techniczna (NOT).

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. od lat ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Techników Cukrowników w zakresie organizacji specjalistycznych kursów dla branży cukrowniczej oraz konferencji technicznych, surowcowych i pokampanijnych.

Przy organizacji kursów, STC korzysta z doświadczenia i wiedzy Pracowników Spółki, którzy jako wykładowcy przekazują swoją wiedzę następnym pokoleniom cukrowników.

Wschodnia Izba Gospodarcza

Nasze współdziałania z Wschodnią Izbą Gospodarczą to ochrona i reprezentacja interesów gospodarczych Spółki, głównie wobec organów państwowych. Kooperacja ta ułatwia także nawiązywanie biznesowych kontaktów zarówno krajowych i zagranicznych.

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”

Wraz z Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” w Szczecinie organizowaliśmy staże zawodowe w projekcie "Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu”. Projekt ten powstał z myślą o młodych osobach, które szczególnie potrzebują wsparcia w stawnianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Dedykowany był dla osób poniżej 25 roku życia, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną młodych osób, zwiększenie ich potencjału na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzrost doświadczenia zawodowego i zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy uczestników projektu.