Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - praca

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Związek Producentów Cukru

Współpraca Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z Związkiem Producentów Cukru umożliwia reprezentację interesów oraz ochronę praw naszej Spółki zarówno w Polsce jak i zagranicą. Szczególnie ważna jest dla nas współpraca w zakresie negocjowania umów wynikających z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Kooperacja z Związkiem Producentów Cukru to także podejmowanie działań mających na celu tworzenie aktów prawnych sprzyjających rozwojowi przemysłu cukrowniczego w Polsce.

Stowarzyszenie Techników Cukrowników

Stowarzyszenie Techników Cukrowników jest dobrowolnym zrzeszeniem naukowo- technicznym inżynierów i techników zatrudnionych w przemyśle cukrowniczym, bądź w instytucjach współpracujących z przemysłem cukrowniczym. STC jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych o nazwie Naczelna Organizacja Techniczna (NOT).

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. od lat ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Techników Cukrowników w zakresie organizacji specjalistycznych kursów dla branży cukrowniczej oraz konferencji technicznych, surowcowych i pokampanijnych.

Przy organizacji kursów, STC korzysta z doświadczenia i wiedzy Pracowników Spółki, którzy jako wykładowcy przekazują swoją wiedzę następnym pokoleniom cukrowników.