Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - praca

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Politechnika Łódzka

Razem z Politechniką Łódzką stworzyliśmy coroczny program staży dla studentów i absolwentów, którzy podczas pracy w trakcie kampanii cukrowniczej mają możliwość zapoznania się ze specyfiką działania naszych fabryk.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Nasza Spółka aktywnie współpracuje z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Współdziałania nasze to przede wszystkim organizacja praktyk studenckich, wymiana wiedzy, doświadczeń czy też porady eksperckie.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet MIkołaja Kopernika w Toruniu to nasz wieloletni Partner, z którym współdziałamy nie tylko na polu staży i praktyk studenckich, ale także uczestniczymy aktywnie w wielu wydarzeniach organizowanych przez UMK. 

Biuro Karier UMK oraz Biura Karier na terenie całej Polski

Współdziałamy również z Biurami Karier na terenie całej Polski, dzięki czemu mamy możliwość bezpośredniego dotarcia do studentów
i absolwentów kierunków studiów, z którymi chcemy nawiązać współpracę.

Wyższa Szkoła Bankowa

Nasza współpraca z Wyższą Szkołą Bankową oparta jest na przede wszystkim na organizacji staży, które pozwalają studentom zdobyć ich pierwsze doświadczenie zawodowe. Wyższa Szkoła Bankowa stworzyła natomiast preferencyjny program kształcenia dla naszych Pracowników zarówno z zakresu studiów I i II stopnia, jak i studiów podyplomowych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział "Cukrownia Kruszwica" współpracuje również z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Współpraca ta oparta jest przede wszystkim na organizacji praktyk czy też staży zawodowych, dzięki czemu studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy naukowej w praktyce. 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Współpraca Oddziału "Cukrownia Kluczewo" z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym polega przede wszystkim na wymianie wiedzy i doświadczeń, a także na organizowaniu praktyk i staży studenckich. 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Współpraca z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie polega na wymianie wiedzy, doświadczeń oraz poglądów.  Spółka bierze m.in udział w opiniowaniu programów kształcenia w zakresie ich dostosowania do potrzeb pracodawców.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Współpraca pomiędzy Oddziałem „Cukrownia Krasnystaw” a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej dotyczy przede wszystkim wspólnego przygotowania wykwalifikowanych kadr do pracy w cukrownictwie. Na mocy podpisanego porozumienia szkoła utworzyła kierunek technik mechanizacji rolnictwa o specjalności technologia cukrownictwa. Nasz oddział natomiast organizuje praktyki zawodowe, podczas których uczniowie mogą poznać cukrownię podczas remontu oraz w trakcie kampanii cukrowniczej. Również od wielu lat w Oddziale "Cukrownia Krasnystaw" przeprowadzane są dni otwarte dla uczniów szkół i uczelni.
 

Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie Szczecińskim

Współpraca z Zespołem Szkół  nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie Szczecińskim polega przede wszystkim na organizowaniu przez Oddział "Cukrownia Kluczewo" praktyk zawodowych w zakresie kierunków: technik mechanik, technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyki oraz technik ochrony środowiska. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku

Oddział „Cukrownia Malbork” współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku w ramach organizowania praktyk zawodowych dla uczniów klas III o profilu – technik elektryk. Praktyki zawodowe trwają przez okres 4 tygodni w Dziale Elektrycznym „Cukrowni Malbork” pod opieką Z-cy Kierownika Działu Elektrycznego. W trakcie odbywania praktyk uczniowie zdobywają kompetencje zawodowe m.in. w zakresie rozpoznawania podzespołów instalacji, oceniania stanu technicznego instalacji, projektowania prostych instalacji elektrycznych oraz instalowania, uruchamiania maszych i urządzeń. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy

Nasza wieloletnia współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy oparta jest przede wszystkim na organizacji praktyk zawodowych dla uczniów kierunku informatyka.